RobotWare MulitMove

RobotWare MulitMove

MultiMove- Bağımsız seçeneği , Bağımsız robot fonksiyonları ile birlikte bir multimove robot sistemi oluşturur.Multimove  sistemi , ortak bir kontrol ünitesinden , her biri kendi sürücü modülü ile donatılmış dört raobota kadar kontrol imkanı sağlar.MultiMove sistemi bağımsız ve eşgüdümlü olmak üzere iki farklı modda çalışır.MultiMove bağımsız mod ile robotlar ayrı ayrı görevler altında birbirinden bağımsız olarak çalışır.Pozisyonerleri de bağımsız çalıstırmak mümkündür.(farklı rapid işlemleri ile konrol edilir)

MultiMove - Eşgüdümlü seçeneği , Eşgüdümlü çalışan robot fonksiyonları ile birlikte bir MultiMove robot sistemi oluşturur.MultiMove sistemi , ortak bir kontrol ünitesinden , her biri kendi sürücü modülüyle donatılmış dört robota kadar kontrol imkanı sunar.MultiMove sitemi  bağımsız ve eşgüdümlü olmak üzere iki  farklı modda çalışır.Eşgüdümlü seçenek ile multimove sistemi ortak iş parçası üzerinde beraber ve eşgüdümlü olarak çalışır.Eşgüdümlü mod ayrıca bağımsız fonksiyonlarını içermektedir.