Mac. Tending PowerPac

Mac. Tending PowerPac

RobotStudio Machine Tending PowerPac ABB nin güçlü PC temelli programlama aracı RobotStudio için bir eklentidir.

Makine besleme uygulaması için robot hücrelerinin 3 boyutlu  sanal ortamda hızlı ve kolay oluşturulması ve

düzenlenmesi için bir pllatform sağlar.

Video