İSG Politikamız

İSG Politikamız


·  Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipmanlar ve iş giysileri kullanımı konusunda tüm personelimizi sorumlu davranacak eğitim ve bilinç seviyesinde tutmak.


·  Hizmetlerimizi gerçekleştirirken tesisteki iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili kurallara eksiksiz uymak.


·  Çalışan sağlığını tehdit eden fiziki unsurların yanında, ruh sağlığı ve iş motivasyonunu etkileyen olumsuzlukları da dikkate alarak oluşumunu önlemek ve ortadan kaldırmak için sürekli iyileştirmeler yapmak


·  Çalışma süreçlerini titizlikle takip edip, sıfır iş kazası ve tüm meslek hastalıklarına karşı aldığı önlemler ile personeline güvenilir, sağlıklı ortamlarda kaliteli bir çalışma hayatı sağlamak.


·  Alt yüklenicilerimizle yaptığımız çalışmalarda iş güvenliği taahhütlerinin tam olarak sağlanması hakkında devamlı ve tutarlı olarak bizimle ve müşterilerimizin koşullarıyla uyumlu çizgide bulunmasını gerek şart kabul etmek.