İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

 

İnsan kaynakları politikamızın temel hedefleri, Şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

 

Ayrıca , hizmet  kalitesini sürekli iyileştirici süreç ve programlarla bireysel ve takım performansını geliştirerek, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutuyoruz. 

 

Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bağlılığını ve memnuniyetini arttırma amacıyla  profesyonel gelişimini destekleyerek eşit kariyer imkânları sağlamak konusunda hassas davranmaktayız.