RobotWare AbsAcc

RobotWare AbsAcc

Mutlak doğruluk bir kalibrasyon konseptidir ve bu tasarım geriye eğilen robotlar için bazı sınırlamalarla birlikte tüm çalışma +- 1 mm den daha iyi bir TCP mutlak doğruluk sağlar.Kullanıcıya robot aklibraasyon veirleri ( SMB ye kaydedimiş kompanzasyon parametreleri)ve performansı göstern bir sertifika temin edilir.İdeal bir robot ile gerçek robot arasında ki fark 10 mm ya kadar çıkabilir ve bu fark , robot yapısında ki mekanik töleranslaırndan ve robot gövdesinin esnemelerinden kaynaklarınır.Mutlak doğruluk seçeneği  bu farkın kompanzasyonu için kontrol ünitesi algoritmalarına entegredir ve pozisyonun yeniden hesaplanmaasına gerek duymaz.