Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışmak ve her daim gelişime, yeniliğe açık olmak.

Kalite yönetim sistemimizi uluslararası Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmek.

Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak.

Projeleri teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek.

Üretim  sürelerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini firmalara adapte etmek.