Çevre Politikamız

Çevre Politikamız
·  Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm boyutları ile yasal ve müşteri gerekliliklerini karşılamak,

·  Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri gözetmek
 
·  Geri dönüşümlü bileşen ve sarf kullanımına yönelerek doğal kaynakların korunmasına özen göstermek

·  Sistemlerimizin tasarımında çevresel etkileri ve enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak.

·  Zararlı atık kullanımını azaltmak, atık kontrol ve sınıflandırmasını sistematize ederek doğaya kontrolsüzce karışmasını engellemek.

·  Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim uygulamalarımızı geliştirmek.

·  Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.